Enkele maanden geleden werd Eco-Invest opgericht door vier Limburgse ondernemers: Tom Heeren, Luc Helsen, Lieven Verpoorten en Jan De Schepper. Het is één van de eerste ‘energy service company’s’ (of ESCO’s) in Vlaanderen. Eco-Invest biedt als dienstverlening aan bedrijven investeringen aan in efficiënte energietechnieken voor gebouwen (HVAC, verlichting, zonne-energie,…). De klant betaalt een gebruiksrecht aan Eco-Invest en krijgt een aankoopoptie op de installaties aan het einde van de overeenkomst.

“De klant kiest zelf welke investeringen er moeten gebeuren in duurzame toepassingen”, legt bestuurder Jan De Schepper uit. “Wij doen de investering, voeren die uit en zorgen ook voor het onderhoud. De klant betaalt een bepaalde som gedurende een bepaalde periode, net zoals een auto kan geleased worden. Na de looptijd kunnen de energiezuinige installaties aangekocht worden.”

Deze werkwijze biedt volgens Eco-Invest tal van voordelen voor de klant: een besparing op het budget aan investeringen door een spreiding van de kosten, een vooraf gekende prijs van het onderhoud en de herstellingen, en de garantie dat prestaties van energie-efficiëntie en comfort op peil blijven.

De startup ziet veel groeimogelijkheden. “De besparingsmogelijkheden rond energiezuinige verlichting en zonne-energie zijn vrij goed doorgedrongen bij de KMO’s. Daarover hebben we met Gutami Solar al een mooie samenwerking afgesloten. Wij merken echter dat deze investeringen toch uitgesteld worden wegens beperkingen op het investeringsbudget. Andere nieuwe energiezuinige en duurzame technieken zijn nog weinig bekend bij ondernemers. Met Eco-Invest proberen wij hier iets aan te doen…”