De Vlaamse regering heeft zich achter de plannen van de stad Tongeren geschaard om de resterende delen van de Ambiorixkazerne vrij te maken voor nieuwe bedrijven. Minister-President Kris Peeters maakte meteen een hele reeks van voormalige legergebouwen bekend die weldra een economische of residentiële invulling zullen krijgen. Voorlopig is Tongeren de enige locatie in Limburg die op subsidies mag rekenen voor deze transformatie.

“De zone van ongeveer 12 ha ligt in in het centrum van Tongeren en bestaat uit grote bouwblokken die een gepaste invulling moeten krijgen om ‘leven’ in de site te brengen,” aldus Kris Peeters. “Twee ervan zijn al ingevuld door de politie, en de derde door de cel Erfgoed. De twee resterende zullen dan dienen voor economische activiteiten als startende bedrijven, en voor woondoeleinden.”

De stad wil de Vlaamse subsidie gebruiken voor de opmaak van het masterplan, haalbaarheidsstudies voor bijvoorbeeld het incubatorgebouw, de opmaak van een RUP, het opzetten van een PPS-traject en onderzoek naar startende bedrijven. Unizo-Limburg laat weten heel blij te zijn met de omvorming van oude legerterreinen tot kmo-zone, en hoopt dat er spoedig nog meer van deze initiatieven zullen volgen.