Staking bij Teleplan: brugpensioen op 53 onvoldoende

Bij de hersteldienst van mobiele telefoons Teleplan in Hasselt heeft het voltalllige personeel het voorstel van sociaal plan dinsdagmiddag verworpen. Er wordt verder gestaakt. De directie zal nu een verzoening moeten aanvragen.

TeleplanDe directie zat opnieuw met de vertegenwoordigers van de werknemers aan tafel voor de moeizame onderhandelingen over het sociaal plan voor de 50-tal werknemers die er weldra moeten vertrekken. Zoals bekend gaat het bedrijf de productie overhevelen naar Oost-Europa. Er lag uiteindelijk een voorstel op tafel waarbij de anciënniteit in rekening werd gebracht voor een eenmalige premie en er SWT (het vroegere brugpensioen) vanaf 53 jaar zou aangevraagd worden. De werknemers hebben echter voltallig het voorstel van tafel geveegd. “Onvoldoende en respectloos, zo oordelen de werknemers,” zegt Johnny Frans van het ABVV. “Er wordt dus verder gestaakt bij Teleplan.”

De directie zal nu bij de FOD Werk een bemiddelaar aanvragen die voor verzoening moet zorgen. Alle partijen hopen dat er tegen het einde van deze week toch een akkoord uit de bus komt.