De stad Genk trekt 200.000 euro uit om het sloopdossier te laten opstellen voor de Ford-site in Genk. Daartoe behoren onder meer een asbest- en sloopinventaris, zo heeft de gemeenteraad beslist. Bovendien moet er voldoende verlichting zijn zodat de aannemers offertes kunnen opstellen.

De stad kan het geld terugvorderen bij de Vlaamse overheid, die sinds het begin van dit jaar eigenaar is van de Ford-terreinen. Harrie De Witte (pvda+) vreest dat er wel eens lijken uit de kast kunnen vallen. Het raadslid doelt daarmee op plaatsen op het fabrieksterrein die ernstig vervuild zouden zijn en dringt aan op een extra commissie die zich over het algemeen dossier rond Ford zou buigen.

“Wij zijn niet de eigenaar van de Ford-terreinen,” reageert burgemeester Wim Dries (CD&V). “De Vlaamse overheid is dat. Wij staan voorlopig in voor de gang van zaken. We hebben in het schepencollege al besproken dat er een commissie komt die zich specifiek bezig houdt met het Ford-dossier, en van waaruit we ons standpunt aan de overheid zullen kenbaar maken. Uitgangspunt zal zijn dat wat er ook komt een toegevoegde waarde moet hebben in functie van jobs en dat een nieuw project niet tot extra milieubelasting mag leiden.”

(CN)