Op een bijzondere ondernemingsraad heeft de directie van Ford meer uitleg gegeven over de redenen van sluiting. Het blijkt gewoon een kwestie van slechte timing te zijn, zo klonk het. In Genk stonden er nog geen nieuwe modellen op de band op het moment dat de crisis het hardst toesloeg en Ford Amerika een drastisch besparingsplan eiste van Ford Europa.

De toelichting paste in het kader van de informatie- en consultatiefase die is voorgeschreven in de Wet Renault. De vakbonden mochten nog enkele vragen stellen, die vroeger niet aan de orde waren zolang er nog een rechtszaak liep omwille van de ‘contractbreuk’ over werkzekerheid tot 2020. Met het sociaal akkoord is die juridische procedure van de baan, en kunnen de diverse stappen volgens de Wet Renault worden afgehandeld.

vakbonden Ford“We hebben te horen gekregen dat in 2012 de markt totaal ineen is gestuikt, en Ford Europa vanuit de VS de opdracht heeft gekregen om een besparingsplan op te stellen,” zegt Eddie Martens van de christelijke vakbond ACV. “Op dat moment heeft men gewoon gekeken naar de vestiging waar er nog geen nieuwe modellen in productie waren. Want ondanks de toezegging om drie nieuwe modellen in Genk te gaan bouwen, waren de investeringen bij ons toen nog niet gebeurd. In andere fabrieken waren er geen aflopende modellen of waren de investeringen in nieuwe types wel al volop bezig. Het ziet er naar uit dat we gewoon pech hebben gehad. Want aan de mentaliteit van de mensen of aan de hoge loonkosten lag het volgens Ford zeker niet.”

Ondertussen blijft het wachten op de ondertekening van de CAO met de vastgelegde afspraken rond de sluiting. “Dit wordt ten laatste voorzien tegen midden mei,” aldus nog Eddie Martens. “Het is vooral een agendaprobleem om alle partijen gelijktijdig aan tafel te krijgen. We vergaderen zelfs op zaterdagen om niet teveel tijd te verliezen.”