Serieus hommeles bij Vasco (Dilsen-Stokkem)

De onderhandelingen over een sociaal plan bij de producent van radiatoren Vasco zitten compleet in het slop. Een voorstel van de directie werd woensdag met grote meerderheid verworpen. “Wij gaan ons eerst beraden over de mogelijkheden,” zegt CEO Patrick Nijs in een eerste reactie.

Vasco StakingBij Vasco wordt al ruim een half jaar onderhandeld over een sociaal plan, nadat het voornemen werd aangekondigd om enkele tientallen jobs te schrappen. De onderneming kampt al sinds 2009 met hoge economische werkloosheid ten gevolge van de hoge loonkosten en van de crisis. Dat was niet langer houdbaar en de directie besliste daarop om de productie van een aantal goedkopere designradiatoren te verhuizen naar een fabriek in het Poolse Legnica. Aanvankelijk zouden er door de operatie een 50-tal van de 200 arbeidersjobs verloren gaan, maar tijdens de onderhandelingen in het kader van de wet Renault werd het aantal ontslagen herleid tot 35. “Als het bedrijf daarvoor de toelating verkrijgt, kunnen er 14 arbeiders in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) stappen,” legt secretaris Bob Van Laecke van ACV-Metea uit. “In het beste geval bedraagt het aantal gedwongen ontslagen dan 21.”

Ernstig

Dat er nu nog altijd geen akkoord is over een sociaal plan, heeft onder meer te maken met de onenigheid over de ontslagpremie. “De directie is bereid om 1.200 euro per dienstjaar te betalen bovenop de verbrekingsvergoeding,” aldus Frank Stevens van het ABVV. “Maar dat vonden wij, samen met de andere vakbonden trouwens, onvoldoende.” De directie besliste daarop om zelf een voorstel voor te leggen aan het personeel, maar dat werd nu met 75 procent van de stemmen verworpen. De directie reageert ontgoocheld. “We bekijken de mogelijkheden, maar blijven ‘on speaking terms’ met de werknemersorganisaties,” aldus Patrick Nijs. De bonden maken alvast de borst nat: “De directie zal wel met iets ernstigs over de brug moeten komen.”