Sinds 1 januari zijn de projecten van het veelbesproken SALK-plan in uitvoering. De Limburgse ministers uit de Vlaamse regering, gouverneur Reynders en de gedeputeerden legden donderdag in een grootste show op TV Limburg de stand van zaken uit. Daaruit blijkt dat inmiddels heel wat initiatieven op de rails worden gezet. Toch zijn er ook al dossiers waar de beslissing tot investeren inmiddels al is gevallen. Met goedgekeurde beslissingen over de bouw van nieuwe accommodatie voor Nike in Ham (500 jobs), voor Ikea in Hasselt (300 tot 350 jobs) en voor de gevangenis van Leopoldsburg (300 jobs), staat de teller van SALK-reconversie al meteen op 1.100 nieuwe banen. En dan moeten de initiatieven waar het meeste nieuwe banen worden verwacht, zoals het toerisme, de acquisitie van buitenlandse bedrijven en de zorgsector, nog helemaal op gang komen.

daems peeters salkIn de tv-show werden ook enkele nieuwe plannen op tafel gegooid. Zo willen de beleidsverantwoordelijken de jeugdwerkloosheid inperken door ervoor te zorgen dat iedere jongere de schoolbanken verlaat met een diploma. Persoonlijke coaching, hulp bij studiekeuzes, heroriëntering naar toekomstgerichte sectoren, en meer van die initiatieven moet er over 10 jaar voor zorgen dat elke schoolverlater een diploma in de hand heeft bij het solliciteren.