De Genkse producent van fenolharsen voor rubber, Sumitomo Bakelite Europe, is weer helemaal ‘back on track’. Waar in 2009 nog een nettoverlies van 5,5 miljoen euro werd geboekt, kon 2010 worden afgesloten met 4,7 miljoen euro winst. Het gaat om de geconsolideerde cijfers van de vestigingen in België, Spanje en Zwitserland, die allen ressorteren onder de Europese hoofdzetel van de Japanse multinational in Genk. Waar het slechte resultaat van het verleden vooral had te maken met het afboeken van waardeverminderingen bij dochterbedrijf Vyncolit in Gent, is de heropstanding in hoofdzaak te danken aan het aantrekken van de automobielverkoop. Vooral in landen met ‘nieuwe economieën’, zoals India en China, is de vraag naar rubber voor de productie van autobanden sterk toegenomen. Sumitomo Bakelite Europe wist hierdoor de omzet te verhogen van 97 naar 130 miljoen euro. Het bedrijf smeedt dan ook het ijzer als het heet is, want momenteel loopt in de Genkse fabriek een aanzienlijk investeringsprogramma om de verdere expansie mogelijk te maken.