Om leiding te geven moet je niet hoogdravend zijn. Met gewone taal te gebruiken bereik je het meest. Dat is de boodschap die top-CEO Ronnie Leten meegeeft in een boek dat hij heeft geschreven. Onder de titel ‘Act Like a Coach’ gaat hij, samen met sportcoach Paul Van Den Bosch, dieper in op het belang van motiverend leidinggeven.

“Het leidinggeven en het coachen van mensen wordt dikwijls veel complexer voorgesteld dan het in werkelijkheid is”, zegt Beringenaar Ronnie Leten, die als grote baas van Atlas Copco 50.000 mensen aanstuurde. “Je hoeft geen hoogdravende taal te gebruiken, noch in de sport, noch in de zakenwereld, om mensen te motiveren om beter te doen. Als je rekening houdt met een aantal eenvoudige principes, kom je al een heel eind ver. Die principes hebben we in dit boek samengebracht, ieder vanuit onze eigen invalshoek en ervaring.”

Het boek telt 160 pagina’s, kost 19,95 euro en werd uitgegeven door Kannibaal.