Accountantskantoor Robeyns uit Wellen heeft een akkoord gesloten om zijn diensten onder te brengen bij QPS Accountants. Schaalvergroting en specialisatie zijn de redenen voor de fusie.

“Het is belangrijk voor de continuïteit van onze werking om toe te treden tot een groter geheel”, zegt Benny Robeyns, die samen met zijn team actief blijft binnen QPS. “De bedrijfseconomische omgeving wordt steeds complexer, zodat we meer specialisten aan boord moeten halen om onze klanten beter te bedienen. Ik heb dan ook toenadering gezocht tot QPS Accountants, omdat zij dezelfde kwaliteitsvereisten nastreven.”

De medewerkers van Robeyns zullen opereren vanuit de QPS-vestiging in Hasselt en daar de vertrouwde dossiers behandelen. “Voor de klanten verandert er dus niets”, zegt Jos Martens, partner van QPS. “Alleen is de basis van experts om op terug te vallen nu veel groter.” Martens haalt tot slot nog aan dat het een strategische beslissing is om Robeyns te integreren. “Het is een logisch gevolg van het groeiplan dat we hebben uitgetekend.”