Vanaf 1 januari 2012 wordt het systeem van de registratie van aannemers afgeschaft. Dit systeem is volgens Europa in strijd met de principes van vrij verkeer. De Confederatie Bouw vraagt intussen dat er dringend werk wordt gemaakt van nieuwe regelgeving die de registratie van aannemers kan vervangen.

De registratie van aannemers kwam tot stand in 1978 na een aantal koppelbaaspraktijken. Het systeem werd in de loop van de jaren aangepast en diende zelfs als een soort kwaliteitslabel waaraan een aantal voordelen werden verbonden, zoals een verlaagd btw-tarief of een belastingvermindering voor energiebesparende investeringen.

Bovendien kon het de opdrachtgever helpen in zijn zoektocht naar een betrouwbare aannemer. Een registratie gaf de waarborg dat de aannemer voldeed aan fiscale en sociale verplichtingen. En elke geregistreerde aannemer had een registratienummer, wat een opzoeking vergemakkelijkte.

Vakbonden en werkgevers bereikten recent een akkoord een nieuwe regelgeving, die de oude zou moeten vervangen en vooral de sociale fraude op de werven moet tegengaan. Intussen zijn de bevoegde ministers het blijkbaar oneens over de uitwerking van dit akkoord. De Confederatie Bouw vraagt dan ook dringend overleg met alle betrokken partijen zodat ten laatste tegen 1 januari 2012 het nieuwe systeem operationeel kan zijn.