Ondanks de zware klappen die de Limburgse economie moest verwerken, wijzen alle tekenen op beterschap. De gunstige evolutie die vorig jaar was ingezet, houdt begin 2016 aan, zo blijkt uit de maandelijkse conjunctuurbarometer van Voka Limburg. “En in sectoren waar we een lichte terugval hadden verwacht, blijkt die minder spectaculair dan eerst gedacht,” zegt afgevaardigd bestuurder Johann Leten.

johan letenIn 2015 schakelde de Limburgse economie een versnelling hoger en deze trend zet zich verder begin 2016. De diverse elementen die samen de gezondheid van de regionale bedrijven aangeven, zoals de werkloosheidsgraad, aantal starters en de prestaties van de voornaamste economische sectoren, wijzen allemaal in de gunstige richting. Opmerkelijk is dat in Limburg het aantal starters op recordhoogte blijft.

“Het Limburgse economische weefsel staat momenteel stevig in de schoenen,” weet Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg. “De opwaartse conjunctuurbeweging, die al eind 2014 startte, loopt onverminderd door en heeft nu een niveau bereikt dat vergelijkbaar is met dat van het tweede kwartaal van 2011, juist voor het uitbreken van de eurocrisis. In februari kende de conjunctuurbarometer een lichte terugval, maar deze was veel minder steil dan de verwachtingen.”

Ingezoomd op de diverse parameters, blijkt dat de exportactiviteit stagneert en de expansieve krachten binnen de bouw even sterk blijven als in de vorige maanden. De bijdrage van de automobielsector boet een beetje aan kracht in maar blijft respectabel. Het toerisme haalt een gedeelte van zijn achterstand in, terwijl de werkloosheid onder het niveau van de eerste zes maanden van 2015 zakt. Het aantal starters blijft op een hoog niveau met het hoogste aantal starters in januari en februari sinds 2011.