Maes en Krol zijn de curatoren die door de rechtbank van koophandel in Hasselt werden aangesteld voor de 4 eerste faillissementen uit onderstaande lijst. De andere 3 uitspraken van donderdag werden toegewezen aan de curatoren Naudts en Macours. Alle schuldvorderingen worden verwacht voor 25 februari (via deze link).

– Stanilas ’t Jaeckx (Maaseik)
– Zelf Gemaakt (Hasselt)
– Vili Mgmt (Hasselt)
– Ben Graindor (Hasselt)
– Arcat Resin Technologies (Beringen)
– Steve Vander Elst (Lommel)
– Vanbiezenhout (Hechtel-Eksel)