De dienstenchequebedrijven zijn niet te spreken over de oneerlijke concurrentie die hen wordt aangedaan door de Plaatselijke Werkgelegenheids Agentschappen (PWA’s). Ze vinden het dan ook doodnormaal dat de federale regeringsonderhandelaars hebben beslist dat de opgepotte reserves van de PWA’s en sociale dienstenchequebedrijven voor 80% moeten teruggegeven worden. Federaal parlementslid Meryame Kitir heeft berekend dat het om 12,5 miljoen euro gaat voor de Limburgse PWA’s alleen. Zij staat lijnrecht tegenover de reguliere dienstenchequebedrijven en vreest dat er veel jobs verloren gaan als de PWA’s hun geld moeten teruggeven. “Niet waar,” reageert Johann Leten van Voka in naam van de ondernemingen. “Want de normale dienstenchequebedrijven betalen 39% belastingen op hun inkomsten en de PWA’s niet. Van oneerlijke concurrentie gesproken. We kunnen toch moeilijk aanvaarden dat PWA’s en andere sociale dienstenchequebedrijven daarenboven ook nog eens reserves aanleggen met belastinggeld. Het is niet meer dan normaal dat deze belastingpotten afgeroomd worden.” En Leten besluit scherp: “PWA’s zijn vaak speeltuinen voor de politiek en dit creëert het gevaar van politiek dienstbetoon.”