Put van 6 tot 7 miljoen bij failliete Delicatesse

De rechtbank in Tongeren heeft er geen gras over laten groeien. Onmiddellijk na het neerleggen van de boeken, werd dinsdag het faillissement uitgesproken voor het cateringbedrijf. Het werd de rechter meteen duidelijk dat er geen andere opties waren, aangezien de schulden waren opgelopen tussen 6 en 7 miljoen euro. Volgens de persrechter is de RSZ de grootste schuldeiser, gevolgd door de bank en tal van (voedings-)leveranciers. Als curatoren werden Noelmans, Noelmans en Noelmans uit Tongeren aangesteld. Zij moeten nu op zoek naar een overnemer voor het geheel of voor de diverse machines en gebouwen. Mogelijk wordt alles per opbod verkocht.

Zoals bekend verliezen 125 hun job door het faillissement. De meesten van hen werken deeltijds.