De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg heeft een studie laten uitvoeren die oplossingen moet bieden voor het probleem van vrachtwagens die lukraak parkeren op industrieterreinen. De zone Ravenshout (Tessenderlo-Beringen-Ham) fungeerde als case-study. Als conclusie kwamen zowel ruimtelijk-praktische, als beleidsmatige suggesties naar voor. “Het gaat bijvoorbeeld om het aanpassen van het wegprofiel of het integreren van lokale parkeerhavens,” zegt POM-voorzitter Marc Vandeput. “Daarnaast kan ook het beleid ingrijpen, zoals het maken van afspraken tussen bedrijven over een gedeeld gebruik van beschikbare private parkings, het aanbrengen van bewegwijzering of het uitwerken van een gemeenschappelijk parkeerbeleid over de gemeentegrenzen heen.”

vrachtwagenparkingDe resultaten van de studie worden nu waar mogelijk veralgemeend in de vorm van een draaiboek. Zo kunnen ook andere Limburgse gemeenten er gebruik van maken. Bovendien zal het draaiboek overgemaakt worden aan de Vlaamse regering om tot een structurele aanpak van de bestaande problematiek te komen. Het zal vanaf begin 2015 te downloaden zijn op de website van POM Limburg.