Het Limburgse provinciebestuur heeft door het VITO een onderzoek laten uitvoeren dat aan de hand van een gesofisticeerd computermodel suggesties doet over nieuwe inplantingsplaatsen voor regionale bedrijventerreinen. Het gaat in totaal om een oppervlake van 280 hectare die verdeeld wordt over de economische knooppunten in diverse gemeenten.

inge moors 2.jpg“Deze studie RUBELIM (Ruimte voor bedrijventerreinen in Limburg) onderzoekt welk percelen in Limburg in aanmerking komen als bedrijventerreinen,” zegt gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening en Planning Inge Moors. “Met deze nieuwe methodiek kunnen we objectiever en sneller nieuwe locaties zoeken en met elkaar vergelijken.” In het model zijn parameters verwerkt zoals de afstanden tot de dorpskern, de ontsluitingsmogelijkheden of het aantal werklozen in de buurt.

Gedeputeerde Moors is tevreden over het eindrapport. “De resultaten van deze studie werden zopas door de deputatie goedgekeurd. De komende weken worden de kaarten gefinaliseerd. De deputatie zal een aantal beleidskeuzes inzake de gewenste ontwikkelingsscenario’s maken en zal in samenwerking met partners, zoals de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (POM-Limburg), de prioritaire bedrijventerreinen vastleggen en in overleg gaan met de betrokken gemeenten. Vanaf begin volgend jaar zullen we met de provinciale SALK-middelen de planningsprocessen aanvatten. Daarnaast zullen we deze nieuwe methodiek ook ter beschikking stellen van de lokale besturen, waardoor ook zij met een eenvoudige druk op de knop nieuwe zones voor lokale bedrijventerreinen kunnen inventariseren om vervolgens een plannings- en ontwikkelingstraject aan te vatten.”