Kleine en middelgrote bedrijven uit Limburg die op vlak van producten, processen of markten willen innoveren, kunnen daarvoor een provinciale subsidie krijgen van max. 50.000 euro. In totaal voorziet gedeputeerde van Economie Erik Gerits precies 1,35 miljoen aan steun.

Eind vorig jaar keurde het provinciebestuur een gloednieuw reglement goed dat kleine Limburgse ondernemingen moet stimuleren om -samen met een partnerbedrijf- nieuwigheden te ontwikkelen. Er wordt in de komende 3 jaar per goedgekeurd project maximaal 50.000 euro uitgereikt. De pot van Gerits, goed bewaakt door een deskundige jury, bedraagt 1,35 miljoen.

Ondanks de krappe deadline waren er eind vorig jaar al 23 aanvragen, waarvan er 10 werden aanvaard. In totaal ontvingen zij samen voor 474.000 euro aan steun (dus bijna allemaal de maximale ondersteuning.) Made in Limburg brengt in de komende dagen een portretje van de revolutionaire toepassingen die in dit kader werden opgezet en tot ‘valorisatie’ (concrete meerwaarde) zullen leiden bij realisatie.

Gedeputeerde van Economie Erik Gerits: “Met de nieuwe provinciale financiering willen we bedrijven stimuleren en ondersteunen om innovatie te realiseren. Ze moeten hiervoor samenwerken en expertise uit te wisselen. Limburgse kmo’s dienen bedrijfsgerichte innovatieprojecten in, waarin twee of meerdere ondernemingen samenwerken. Een opportuniteit die deze regio nodig heeft.”

(*) Meedoen voor de volgende oproep kan tot 30 april. Meer info via deze link.