Dat een metalen onderdeel kan geprint worden met behulp van een 3D-printer, is geen geheim. Maar dat een toestel voor ‘additive manufacturing’, zoals dit heet, integraal deel uitmaakt van een hele productielijn, is nieuw. Bij Sirris in Diepenbeek is voor het eerst in België (en zelfs daarbuiten) een opstelling gemaakt waarin diverse robots en automatische productiemachines aan elkaar worden gekoppeld. Dit moet bedrijven inspireren om zelf een ‘factory of the future’ te worden.

De AM Integrated Factory noemt Sirris deze pilootlijn, goed voor een investering van 2,5 miljoen euro. Er worden technologieën gecombineerd als LBM (laser beam melting), vijfassig hogeprecisiefrezen, laserharden, oppervlaktefunctionaliseren met een femtosecondenlaser en operatorondersteuning door een cobot.

Verwacht wordt dat additive manufacturing of AM binnen drie jaar volledig ingeburgerd zal zijn en metalen onderdelen op industrieel niveau zullen geprint worden. Om deze grotere aantallen te kunnen maken op een geautomatiseerde, flexibele en gemonitorde en geconnecteerde manier, moet de kennis en technologie die hiervoor nodig is, verder ontwikkeld worden. Zo zal AM kunnen geïntegreerd worden in de productiesystemen.

Sirris wil bewijzen dat het al kan, en bedrijven de kans bieden om complexe producten met hoge toegevoegde waarde aan diverse testen te onderwerpen. De demonstratie- en onderzoeksinfrastructuur in Diepenbeek, goed voor een prijskaartje van 2,5 miljoen, staat vanaf heden ter beschikking.

Erik Gerits, gedeputeerde van Economie voor de Provincie Limburg, onderschat het belang hiervan niet: “In een geglobaliseerde economie is een continue focus op innovatie absoluut noodzakelijk. Een sterk innovatief vermogen van onze bedrijven zorgt immers voor de verdere ontwikkeling van de Limburgse sectoren. Voor ondernemingen leidt innovatie dan ook tot het behoud en versterking van de eigen marktpositie. We zijn overtuigd van de toekomstige uitdagingen en mogelijkheden van de maakindustrie als we resoluut kiezen voor een continue focus op innovatie. Dankzij dit project zullen we dan ook een pioniersrol opnemen om te evolueren van een techniek in prototypestatus tot werkelijke industriële bruikbaarheid.”