Vergeet de tik- of de prikklok, hoe u ze ook wil noemen. Technologiebedrijf GPS van de familie Lambie heeft als eerste in de sector een app ontwikkeld die de hele hr-administratie vlekkeloos afhandelt via de smartphone. De uitvinding laat toe dat de badge om zich aan te melden op het werk, de vuilbak in kan. Een verlofaanvraag, overuren, verloning,… alles kan via de nieuwe tool bijgehouden en verwerkt worden, aldus GPS.

“De belangrijkste innovatie is dat de smartphone de prikklok gaat vervangen”, zegt CEO Roger Lambie. “In plaats van je aan te melden op het werk, zal je aanwezigheid automatisch geregistreerd worden. Dat is bijvoorbeeld erg handig voor mensen die thuis, in buitendienst of bij klanten werken, zoals vertegenwoordigers, onderhoudstechnici, ICT-consultants of poetsvrouwen. Met enkele tikken op hun telefoon melden ze zich ergens aan, en via geolocatie wordt hun aanwezigheid, en dus ook de aanvang van de werktijd, bevestigd. Op die manier worden de werktijden exact geregistreerd en krijgt de klant een factuur voor de daadwerkelijke gepresteerde uren. Stel dat een vergadering in de avonduren bij de werktijd moet geteld worden, kan dat met de app eenvoudig vastgesteld en toegevoegd worden. Hetzelfde voor een pauze die door omstandigheden uitloopt, en in mindering van de prestaties kan worden gebracht.”

Privacy
De persoonlijke registratie heeft als bijkomend voordeel dat fraude, vergissingen of technische storingen met de badge, verleden tijd zijn. “De badge zal niet meer worden doorgegeven en er kan moeilijk twijfel bestaan over de identiteit van de gebruiker”, aldus nog Roger Lambie. “Biometrische gegevens laten geen ruimte voor twijfel. Zo weet je bijvoorbeeld in geval van brand exact wie zich binnen bevindt, en zelfs waar hij zich ophoudt.” GPS maakt zich sterk dat de privacy van de werknemers goed wordt bewaakt. “Het is niet omdat we gebruik kunnen maken van geolocatie, dat de werknemers permanent traceerbaar zijn. Evenmin kunnen mensen in hun vrije tijd door de werkgever gevolgd worden.”

De app, die al een half jaar intensief wordt getest door 6.000 gebruikers, heeft nog meer functionaliteiten. “Zo kan je op je telefoon heel eenvoudig een verlofaanvraag naar je overste sturen, de werkplanning bekijken of je totaal van gewerkte uren opvragen”, vertelt Sanne Lambie. “In feite zit de hele hr-administratie in dit systeem verwerkt.”

Tegelijk speelt GPS hiermee in op de zogenaamde Wet Peeters, die ‘wendbaar werk’ wil creëren. Kristof Lambie legt uit: “Op voorstel van minister Kris Peeters wordt het onder meer mogelijk om glijdende of variabele werkuren te hanteren. De werknemers kunnen volgens afspraak met hun baas vroeger of later arriveren en vertrekken. Bovendien kan er in functie van de drukte, ook per week of maand, meer of minder dan het normale uurrooster gepresteerd worden. Met onze app wordt het wettelijk kader, dat er nu is, gebruiksvriendelijk toegepast. Uitbetaling van overloon, inhaalrust, glijtijden, de CAO-afspraken,… We zorgen dat het allemaal volgens de strenge en voortdurend wijzigende voorschriften verloopt, zonder dat werknemers en werkgevers zich zorgen moeten maken.”