Hoewel het de sp.a is die (samen met Groen) het felst van leer trekt tegen de uitbreidingsplannen van logistiek bedrijf H.Essers op de huidige locatie aan de Transportlaan in Genk, stelt de oppositie in zowel de Limburgse provincieraad als in de Genkse gemeenteraad, zich vragen over de sp.a-politici die destijds voor deze uitbreiding ten koste van het natuurgebied hebben gestemd. De aanklacht van cabaretier Wouter Deprez dreigt daarmee helemaal te verzanden in een politiek steekspel, zo meldt TV Limburg donderdagavond.

TV Limburg brengt uit dat het net op voordracht van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove (sp.a) was, dat de provincieraad destijds de aanvraag van Essers goedkeurde voor de wijziging van het betrokken structuurplan. De oppositie van Vlaams Belang en NVA had daar ook al op gewezen. In het stadsbestuur van Genk was er eveneens een goedkeuring van de plannen van Essers, en vraagt fractieleider Luc Gieraerts van Open Vld zich nu af waarom schepenen Joke Quintens en Angelo Bruno (beiden sp.a) destijds deze aanvraag hebben gesteund. Samen met het welles-nietesspel van de Vlaamse politici tegen de beleidsbeslissingen ter zake van Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V), wordt de uitbreiding van H.Essers nu helemaal herleid tot een politiek symbooldossier.

Ludwig VandenhoveTV Limburg gaat nog een stap verder, en verwijst in zijn nieuwsuitzending uitvoerig naar de tegenstrijdige standpunten over dit dossier die gedeputeerde Ludwig Vandenhove op zijn eigen website inneemt. Daar haalt hij zwaar uit naar de uitbreidingsplannen van H.Essers op de huidige site, en maakt hij persoonlijke verwijten aan CEO Gert Bervoets en gedelegeerd bestuurder Hilde Essers. “Op de rand van chantage”, vindt Vandenhove de uitspraak van Bervoets om desnoods in het buitenland de 400 nieuwe jobs te creëren. De gedeputeerde wijst ook op de benoeming ‘namens CD&V’ van Hilde Essers in de raad van bestuur van investeringsmaatschappij LRM. “Maar er waren ook gesprekken om haar namens Open Vld voor te dragen”, zo heeft Vandenhove “in de brede wandelgangen” vernomen.

Kortom, het keitje dat Wouter Deprez over de uitbreiding van H.Essers in de kikkerpoel heeft gegooid, is intussen een betonblok geworden dat trillingen veroorzaakt in alle politieke gelederen en de objectieve discussie erg bemoeilijkt.