Zelfs met alle moeite van de wereld slagen wegenbouwbedrijven er nauwelijks in om nieuwe mensen te rekruteren. Een initiatief van Infrax, de VDAB en de federatie voor Limburgse wegenbouwers, voorgezeten door Bas van de Kreeke, heeft nu toch 12 kandidaten gevonden om gedurende 2 maanden een specifieke opleiding te volgen. De spits van de cursus werd afgebeten door Pierre Denier, hulpcoach bij KRC Genk. Hij vertelde de wegenbouwers hoe belangrijk motivatie is om tot een uitzonderlijk resultaat te kunnen komen. De cursisten worden in de resterende lessen vooral opgeleid om met machines om te gaan en om technieken voor het afkoppelen van rioleringen aan te leren.