Het departement Business van de Provinciale Hogeschool Limburg kiest in de opleidingen resoluut om de KMO’s als uitgangspunt te nemen. “De KMO’s zijn immers de dragers van ondernemerschap, innovatie, creativiteit en groei in onze economie en maatschappij,” zegt departementshoofd Jean-Pierre Segers. “De vele bedrijfsnetwerken waarin we actief zijn, zijn vragende partij en juichen deze aanpak toe. De Provinciale Hogeschool Limburg zal zich dus nog meer profileren als dé KMO-Hogeschool.”

Jean-Pierre Segers.Een mooi voorbeeld daarvan is de specialisatie KMO-management, die dit academiejaar van start gaat. “Daarin kunnen de bachelorstudenten reeds tijdens hun studies een echt bedrijf opstarten via de NV Ondernemerstalent,” zegt Segers nog. “Een tweede specialisatiemogelijkheid is HR-management, waarvoor we de handen in elkaar geslagen hebben met Sofim Dienstengroep. Voor alle modules wordt beroep gedaan op topsprekers uit de KMO-praktijk,” besluit het departementshoofd.