“Als dit land niet fundamenteel hervormd wordt, is ons hele welvaartsmodel gedoemd om te verdwijnen. Wij hebben mensen nodig die het voortbestaan van het systeem willen veiligstellen: de overheidsfinanciën saneren, mensen langer aan het werk houden, de loonkosten aanpakken. Het is vijf voor twaalf.” Dat is de alarmerende boodschap van de Limburgse ondernemer Paul Kumpen naar aanleiding van zijn herverkiezing als voorzitter van Voka-Limburg.

“Meer dan ooit hebben de Limburgse ondernemers een sterke belangenorganisatie nodig”, vindt Kumpen. “Niet alleen om hun belangen te verdedigen, zoals in de hele discussie rond de wilde stakingen en de syndicale vertegenwoordiging in de kmo’s, maar ook om hen te ondersteunen, via onze netwerken en via projecten. Ondernemen wordt immers steeds moeilijker.”

Kumpen heeft ook moeite met de communautaire tegenstellingen. “De kloof tussen Noord en Zuid is heel diep. Ik heb de indruk dat men in Wallonië vooral het status quo wil behouden, terwijl men alleen in Vlaanderen beseft hoe dringend het allemaal is. Als die kloof niet kan worden overbrugd, houden we het systeem niet in stand. In vakbondskringen wordt Voka al wel eens verweten dat wij het sociale stelsel nog het liefst willen afschaffen, maar het tegendeel is waar.”

Dossiers die de overheid volgens Kumpen dringend moet aanpakken zijn de sanering van de overheidsfinanciën en het verhogen van de participatiegraad. “De voorbije jaren hebben wij de groei vooral met schuld gefinancierd. Dat kan niet blijven duren. Bovendien moeten we dringend de activiteitsgraad opkrikken. Meer mensen aan het werk en vooral langer.”

GC

Het volledige interview staat vandaag in Het Belang van Limburg.