Hoewel er nog geen vacature is uitgeschreven, laat staan iets beslist, circuleren er her en der al een aantal namen als mogelijke opvolger van VKW-directeur Jos Stalmans. Die had zich tijdens een interview met Het Belang van Limburg laten ontvallen dat hij bereid is om na 25 jaar zijn stoel vrij te maken, mocht ‘de witte raaf’ gevonden worden. “Dat kan snel gaan, maar misschien ook nog een jaar of langer in beslag nemen,” zegt Jos Stalmans. “Ik weet dus absoluut niet hoe lang ik nog directeur zal blijven.”

Jos Stalmans gedelegeerd bestuurder VKW Limburg 1Daarmee geeft hij aan dat de zoektocht naar een opvolger amper is opgestart. “Zelf ben ik daar helemaal niet mee bezig. Wat ik wel weet is dat er tot dusver zeker geen assessments of andere proeven zijn gebeurd. Het is dus onmogelijk dat er al namen naar voor worden geschoven.”

Wie het zeker niet wordt, is Geert Motmans, Managing Director van hr-advieskantoor Motmans & Parnters. “Ik word inderdaad veel aangesproken door mensen die hebben horen waaien dat ik kandidaat zou zijn,” zegt hij. “Waar ze het halen, is mij een raadsel. Ik moet dat gerucht ten stelligste ontkennen. Ik ben en blijf voor 100% actief in mijn eigen adviesbureau, waar nog vele uitdagingen op mij liggen te wachten.”

Een andere naam die wordt genoemd, is die van Ruben Lemmens, adjunct-kabinetschef van Vlaams minister Jo Vandeurzen. “Ik ben erg tevreden in mijn huidige job en dus niet op zoek naar ander werk,” reageert hij. “Daarom vind ik het vreemd dat mijn naam wordt genoemd. Ik kan dus formeel zeggen dat ik momenteel niet met VKW Limburg in gesprek ben hierover.”

To be continued…