“Opleiding en coaching moeten alleen focussen op sterktes”

De meeste opleidingen voor personeelsleden zijn gericht op het bijschaven van zwakke punten. Op die manier moet de medewerker alle competenties die nodig zijn voor de job, kunnen beheersen. Bij Ucare in Hasselt wil men die filosofie overboord gooien. “Het is verkeerd te denken dat iedereen alles moet kunnen,” zegt Wim Croonen van Ucare. “De organisatie en de medewerker zelf zijn veel gelukkiger als de sterktes, goesting, talent en andere positieve eigenschappen worden versterkt.”

“Succesvolle bedrijven en organisaties hebben al enkele jaren geleden begrepen dat er vooral vanuit de sterktes van werknemers moet gedacht worden om hen naar een hoger niveau te tillen,” zegt Wim Croonen. “Het is daarbij de kunst om te ontdekken waar de interesses en talenten van de medewerker liggen, en vervolgens hiermee aan de slag te gaan. Leidinggevenden kunnen technieken aanleren om deze filosofie in de praktijk te brengen. Ze moeten weten hoe de positieve psychologie moet toegepast worden om hun medewerkers beter te maken. Daarvoor is een ‘mindswitch’ nodig, waarbij niet meer wordt gezocht naar zwakke punten, maar de talenten en de motivatie van de medewerkers worden opgekrikt door een permanente, ondersteunende en stimulerende sturing en coaching. Dat zal ertoe leiden dat een medewerker ook zelf zal inzien wat hij goed kan, en zal aangeven welke specifieke talenten hij verder wil ontwikkelen.”

Wim CroonenDeze benadering heeft gevolgen voor het takenpakket van een hr-manager. Wim Croonen: “Ik zie de moderne hr-manager als een talentenfluisteraar of talentenspotter. Hij moet de processen opzetten om talenten en sterktes van werknemers scherp te krijgen in een bedrijfscontext. Daarnaast moet een hr-manager ook een verbindingsofficier zijn. Iemand die diep in de organisatie gaat om diversiteit te stimuleren en knopen tussen de diverse teams te ontwarren. Hij moet meerzijdig partijdig zijn, of met andere woorden, de visie van alle belanghebbenden detecteren en verzoenen. Hij staat in voor de relationele bedrading van een team.”

Tot slot vindt Wim Croonen dat een hr-professional het zakelijke belang van het bedrijf moet weten te verbinden met de menselijke prioriteiten van iedere werknemer en de teams waarin ze opereren. Die uitdaging is niet te onderschatten. “Ik zie hem als de ‘behoeder van de veerkracht’”, legt de bestuurder van Ucare uit. “In tijden waarin medewerkers te maken krijgen met depressie of burn-out, kan een hr-manager preventief het verschil maken door de juiste communicatie op te zetten, door sfeer te scheppen, door in evaluatiegesprekken te focussen op positieve eigenschappen, enzovoort.”

Ucare heeft, naar eigen zeggen als eerste in België, een academie opgericht waar opleidingen in deze ‘strength based’-filosofie worden gedoceerd. “De Ucare Academy is een reeks van ‘expert classes’ waarin de positieve psychologie de rode draad vormt,” legt Wim Croonen uit. “We leren er hr-managers en leidinggevenden om oplossingsgericht te werken en te coachen. Het grote aantal inschrijvingen voor de eerste sessies, die dit najaar van start gaan, bewijst de interesse voor de vernieuwende aanpak die we propageren,” besluit Wim Croonen.