Niet alleen aan de bedrijfspoort komen mensen massaal hun steun betuigen aan de getroffen Ford-werknemers. Ook op Facebook, Twitter en andere digitale kanalen regent het solidariteit. Daarbij veel bv’s, maar nog veel meer ‘gewone burgers’. Eén van de initiatieven in dat verband is de website www.steunlimburg.be. Deze werd speciaal opgericht om mensen toe te laten hun sympathie voor de werknemers bij Ford te laten blijken. “Door de petitie te tekenen zien de mensen bij Ford dat ze er niet alleen voor staan,” zegt Jan Martens, die met zijn bureau Xplicit dit initiatief heeft genomen. “We willen op deze manier het negatieve gevoel ombuigen naar een positieve boodschap, met name dat we samen hier uit zullen geraken. Limburg moet tonen veerkrachtig te zijn en door nieuwe initiatieven te nemen, de wonden van Ford te laten helen.”

Voka Limburg deelt die mening, en doet een oproep aan iedereen om zelf nieuwe ideeën voor een betere toekomst door te geven. Suggesties om het Ford-debacle te overkomen kunnen gemaild worden naar de online ideeënbus levennaford@voka.be.