De directie van radiatorenfabrikant Vasco in Dilsen-Stokkem heeft de vakbonden uitgenodigd om aanstaande maandag te vergaderen over een oplossing voor het sociaal conflict dat sinds woensdag de bedrijfspoorten gesloten houdt.

De staking die woensdag spontaan is uitgebroken bij Vasco gaat over een incident waarbij 11 ontslagen medewerkers naar buiten werden begeleid. De hand van de productiedirecteur op de schouder van een ontslagen medewerker, werd door de ene als een duw beschouwd, door de andere als een goedgemeende aansporing om het bedrijfsgebouw te verlaten. Dit incident is bij de overige medewerkers (er staan 280 mensen op de loonlijst) in het verkeerde keelgat geschoten, waardoor het werk werd neergelegd in de productie en magazijnen. De werknemers eisen het ontslag van de productiedirecteur, terwijl de algemene directie hier niet wil op ingaan omdat deze sanctie niet in verhouding is tot de feiten.

De vakbonden hebben zich tot dusver afzijdig gehouden in de kwestie, omdat zij vinden dat er geen marge is voor bemiddeling. “Ofwel gaat de directeur eruit, ofwel blijft hij, en in beide gevallen is er dan één partij die moet inbinden”, aldus Frank Stevens van het ABVV (foto). “Een gulden middenweg is niet mogelijk. Nu zijn we toch gevraagd om maandag om 10 uur te vergaderen over een oplossing. We gaan luisteren, maar vrezen niet veel te kunnen doen. De werknemers zullen maandag niet aan de slag gaan, en wachten net als ons een afdoend voorstel van de directie af.”