WindmolenZoals alle andere economische sectoren, willen ook de land- en tuinbouw hun steentje bijdragen aan de duurzame energieproductie. Ze willen er bovendien een eigen voordeel mee doen, aangezien ze door het plaatsen van windturbines besparingen kunnen realiseren. Zeker voor de activiteiten die veel energie vragen, kunnen alternatieve energiebronnen een hemelsbreed verschil maken. Aangezien het voor vele land- en tuinbouwers niet zo simpel is om alle mogelijkheden op dit vlak te onderzoeken, springen het Innovatiesteunpunt en het provinciebestuur op de kar. “Zij die het energiepotentieel van wind willen benutten, kunnen een intensieve begeleiding aanvragen die moet leiden tot de installatie van kleine windturbines op bedrijfsniveau,” aldus gedeputeerde van Landbouw, Inge Moors. Het stimuleren van de eigen energieproductie sluit aan op een ander project, dat land- en tuinbouwers adviseert om op diverse manieren hun energieverbruik te doen dalen.