Omdat de werknemers van Ford Genk thuis zijn door economische werkloosheid, wilden de bonden het moeizaam bereikte akkoord even toelichten aan de achterban, om zo een betere inschatting te kunnen maken bij de stemming over het voorstel. Voor de eerste infovergadering aan de bedrijfspoorten, waren er veel werknemers van de toeleveranciers komen opdagen, die vinden dat ze door de bonden niet gelijk zijn behandeld in de besprekingen. Daardoor ontstond er wat rumoer en kon de toelichting niet plaatsvinden zoals gehoopt.

Voor de tweede sessie om 15 uur werd geopteerd om naar de bedrijfsgebouwen van Ford Genk zelf te gaan, zodat de vertegenwoordigers van de toeleveranciers niet mee naar binnen mochten.

De algemene opinie van de werknemers is op het eerste zicht verdeeld. Niet iedereen kan zich vinden in de toeslag die Ford belooft voor de eerstvolgende 40 werkdagen. Het zit hen vooral dwars dat de premie niet wordt betaald als de productie gedwarsboomd wordt. Het recente verleden heeft aangetoond dat een actie van enkelingen het hele proces nochtans lam kan leggen, en dat baart de mensen zorgen. Vanaf vrijdag kan per brief gestemd worden over het voortsel van akkoord.

Zondag om 13 uur houden de vertegenwoordigers van de toeleveranciers nog een eigen infosessie om het voorstel nog eens aan hun achterban uit te leggen.