In 2015 waren op een gemiddelde werkdag bijna 7 op 100 werknemers afwezig wegens ziekte of een privéongeval. Het langdurig absenteïsme, waarbij werknemers minstens één jaar thuis blijven, kende in 2015 een nooit geziene stijging met 14%. Tussen 2013 en 2015 zijn de klachten over stress toegenomen met 30%. Vooral bij ouderen en arbeiders is de toename spectaculair. Dit blijkt uit de resultaten van een grootschalig onderzoek door HR-dienstverlener Securex.

burn-outWerkgevers zoeken de oorzaak hiervan bij de ‘hype’ die er bestaat rond moeilijk objectief vast te stellen ziektes als stress en burn-out. “Vakbonden, gesubsidieerde burn-outcoaches, dikbetaalde preventie-adviseurs en aanhangers van minder werken, vertellen aan iedereen die het wil horen dat problemen als een burn-out goed zijn voor minstens een jaar ziekteverlof,” vertelt een ondernemer aan Made in Limburg. “Dokters stellen al vlug die diagnose, terwijl het vaak gaat om mensen die erg vermoeid zijn, problemen hebben met hun collega’s of oversten, of om andere redenen liever een lange rustpauze inschakelen. Er is dus vast en zeker veel misbruik bij de onvoorstelbare stijging van het aantal langdurig afwezigen.”

Ook Voka Limburg kent het probleem. “Mensen die ziek zijn, hebben hier absoluut niet zelf voor gekozen,” weet gedelegeerd bestuurder Johann Leten. “We hebben dan ook uiteraard alle begrip hiervoor. Wel moeten de misbruiken aangepakt worden, want ze halen op termijn ons hele systeem onderuit.”

Toen we onlangs op deze website een artikel publiceerden over een informatieve vergadering rond de preventieve aanpak van stress en burn-out, ontvingen we een tiental boze reacties van bedrijfsleiders die vinden dat ‘de hype’ hieromtrent nodeloos wordt aangewakkerd en mensen “op ideeën brengt”. Eén van berichten toen: “Een aantal oudere werknemers hebben het moeilijk met de strengere regels van brugpensioen en met het optrekken van de pensioenleeftijd. Ze zoeken dan maar andere manieren om vroeger te stoppen: een burn-out, bijvoorbeeld.”

Langdurig zieken kunnen overigens niet altijd op veel begrip rekenen. Uit dezelfde enquête van Securex blijkt dat meer dan de helft van alle kmo’s (56%) zich openlijk de vraag stelt of het wel zin heeft om mensen die langdurig ziek zijn geweest te herintegreren in het team. Bij grote bedrijven (+500 werknemers) liggen de kaarten anders: daar wil 72% juist wel een re-integratie.

Nog een opmerkelijk cijfer: hoewel grote bedrijven veel vaker een anti-burn-outbeleid voeren dan kleinere (47% ten opzichte van 23%), doet een burn-out zich veel vaker voor in grote bedrijven dan in kleinere (92% ten opzichte van 59%).