Federaal volksvertegenwoordiger Bert Schoofs uit Beringen (Vlaams Belang) lanceert een voorstel waarbij de consulaten van (voornamelijk) Oost-Europese landen worden betrokken om de fraude met goedkope arbeidskrachten in ons land tegen te gaan. Vooral de bouwsector smeekt om zo’n oplossing aangezien men daar kampt met oneerlijke concurrentie. Via detachering kunnen werknemers uit heel Europa gedurende een bepaalde periode in ons land werken. De vaak veel goedkopere bijdragen aan de sociale zekerheid doen ze in eigen land. Maar van dat systeem wordt veel misbruik gemaakt. Soms worden zelfs fictieve detacheringen via postbusvennootschappen georganiseerd. “Als gevolg daarvan wordt ons land overspoeld door duizenden werknemers en schijnzelfstandigen die hier tegen hongerlonen komen werken,” stelt Schoofs.

bert schoofsAntennes
Om deze sociale dumping in te dijken pleit Schoofs voor het opzetten van gespecialiseerde inlichtingencellen in de consulaten van de betrokken landen. Die cellen houden nauw contact met de plaatselijke controlediensten en krijgen ook een plaatselijke verbindingsofficier die de situatie in eigen land goed kent. “Op die manier kan fraude sneller worden vastgesteld en kan er efficiënter worden opgetreden,” vindt de Vlaams Belanger.

De resolutie moet eerst behandeld worden in de betrokken commissies om daarna in de plenaire vergadering gestemd te worden. Schoofs hoopt één en ander nog voor de verkiezingen rond te krijgen.