Zeventig procent van de ondernemers is de politieke impasse ‘kotsbeu’. De rest geeft de politieke onderhandelaars nog even respijt en vindt ‘dat er beter geen regering is dan een slechte regering’. Zowat 40 procent van de bedrijven lijdt economische schade door het uitblijven van een regering en 37 procent pleit zelfs voor het oprichten van een eigen ‘Partij van de Ondernemer’. Dat blijkt uit een enquête die Unizo-Limburg bij haar leden organiseerde.

De reden voor het ongenoegen is dat iets meer dan 40 procent economische hinder ondervindt door de politieke besluiteloosheid. Er wordt onzekerheid gecreëerd bij de klanten, de overheden stellen zelf bestellingen uit en het imago van ons land wordt in het buitenland aangetast. Tijd voor actie, vinden de ondernemers. 44 procent vraagt een krachtig signaal aan de politici, terwijl 37 procent aan Unizo vraagt om te starten met een eigen Partij van de Ondernemer.

Het ondernemersvertrouwen in de politici is fors gezakt, van 5/10 in 2010 tot 3,4/10 vandaag. Als ludieke uitsmijter vroeg Unizo nog naar wie ze het meest vertrouwen van de recent veel ‘geplaagde’ beroepen. Daarbij staat de bankier op kop met 61%, gevolgd door de priester (16%), de sociale inspecteur (14%), de vakbondsman (5%) en de politicus (2,7%)…