Slechts 39% van de Limburgse ondernemers is tevreden over zijn of haar lokaal bestuur. Dat blijkt uit een grootschalige Voka-enquête bij meer dan 500 ondernemers, verspreid over 10 steden en gemeenten. Zowel binnen Limburg als de rest van Vlaanderen blijkt ondernemingsvriendelijkheid het grootste probleem. Van alle Vlaamse gemeenten scoort Genk bij de beste, Hasselt bij de slechtste.

Mobiliteit en fiscaliteit zijn daarbij belangrijke factoren. Daarnaast voelen de ondernemers zich ook onvoldoende betrokken bij het beleid van de steden en gemeenten. Velen vragen daarom meer vlotte communicatie en meer overleg. Ondernemers zijn dan weer positief over de aandacht voor en het aanbod van ruimte om te ondernemen.

Ontvangsten vs uitgaven

Naast de bevraging werd ook de financiële positie van onze steden en gemeenten onderzocht. Daaruit blijkt dat de financiële situatie in de meeste steden en gemeenten in de afgelopen legislatuur aanzienlijk verbeterd is. Toch komt dit de economie niet ten goede. De schuldafbouw is vooral het resultaat van een verhoging van de ontvangsten (extra belastingen) of het afbouwen van het aantal investeringen. Zo stegen de fiscale ontvangsten per inwoner tussen 2012 en 2016 met 2,3% per jaar (na inflatiecorrectie). De exploitatie-uitgaven bleven daarentegen gelijk. De investeringsuitgaven in materiële vaste activa namen zelfs af.

Scores
De Vlaamse ondernemers gaven de beste score aan Genk, Mechelen en Kortrijk. De slechtste leerlingen waren Hasselt, Turnhout en Brugge. “De resultaten zijn wat ze zijn”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg. “We willen niemand met de vinger wijzen. Het verleden is niet het belangrijkste, maar op basis van ons onderzoek willen we samen met de Limburgse steden en gemeenten op weg gaan naar een nog bedrijfsvriendelijkere toekomst. De bevindingen van ons grootschalig onderzoek zullen dan ook de fundamenten vormen van ons verkiezingsmemorandum voor het voorjaar. Onze Vlaamse gemeenten investeren te weinig in de economie. Het wordt tijd dat we écht werk maken van een kerntakendebat. Meer dan 40% van de uitgaven is versnipperd over 130 beleidsvelden. Dat is te veel.” Tot slot pleit Voka Limburg ook voor fusies van gemeenten met minder dan 10.000 inwoners.