Bijna twee derde van de Limburgse ondernemingen (64%) heeft concrete plannen om de komende 12 maanden aanzienlijke investeringen te doen. Ze willen vooral geld stoppen in machines, strategisch advies, ICT, online applicaties en e-commerce, zo blijkt uit een grote bevraging van VKW en Unizo Limburg. Groei-ambities en goede economische vooruitzichten zijn de voornaamste drijfveren om nu aankopen te doen.

Wie het meest investeert zijn productiebedrijven en groothandels. Hoe meer mensen er werken, hoe waarschijnlijker dat de portefeuille open gaat. De andere landen van Europa zijn minder interessant geworden om te investeren (-9%), Wallonië is daarentegen hot (+3%). Vooral de maakindustrie denkt eraan geld uit te geven in het buitenland (44%), wat ook geldt voor de grote bedrijven. Net de 2 categorieën met de voornaamste investeringsplannen…

Bij 3 op 10 bedrijven die investeren, worden ook bijkomende jobs gecreëerd. Allemaal goed nieuws dus. Toch is ook de vraag gesteld waarom anderen geen investeringen of aanwervingen doen. De voornaamste oorzaken zijn de hoge fiscale en sociale lasten, zo blijkt. Enige terughoudendheid komt tevens voort uit onzekerheid over de economische evolutie. Opvallend is dat de schrik voor vakbondsacties veel minder dan vroeger drukt op investeringsbeslissingen. Tot slot is een gebrek aan de juiste mensen eveneens een rem op de groei.

Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van Unizo Limburg, trekt conclusies: “De Limburgse ondernemers geloven duidelijk in de toekomst en zitten vol groei-ambitie. De hoge investeringsbereidheid die we nu voor het derde jaar op rij meten, geeft ook een concrete invulling aan het algemene positieve ondernemerssentiment. De ondernemers zeggen dus niet alleen dat ze vertrouwen hebben in de toekomst, maar ze investeren er effectief in en werven er ook voor aan.”

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg, vult aan: “De taxshift heeft zijn doel niet gemist en daadwerkelijk geleid tot investeringen en aanwervingen. Het is duidelijk geworden dat de ondernemers de extra middelen in hun zakken maar in hun zaken hebben gestoken. Maar het mag nu niet stilvallen. De loonkostenhandicap neemt terug toe als belangrijkste obstakel om te investeren. Doordat de verlaging van de vennootschapsbelasting uitblijft, missen we de kans om een enorme boost aan onze economie te geven. Maar liefst 90% van onze bedrijven geeft aan extra te investeren als deze belasting naar beneden kan.