OVDKOndernemers voelen zich nog steeds ondergewaardeerd. Het Grote Publiek heeft niet altijd een correct beeld van de risico’s die ondernemers bereid zijn te nemen, en wat dit concreet inhoudt voor de werknemers of voor onze welvaart in het algemeen. Om alvast een aantal jongeren een levensecht beeld te schetsen van hoe een bedrijf functioneert, en hen mogelijk te enthousiasmeren om later zelf een onderneming op te starten, hebben 100 Limburgse bedrijfsleiders zich geëngageerd om nog tot 15 maart voor de klas te gaan staan. Ze brengen er vooral een positief verhaal, waarbij ook wordt getracht om de studenten te begeleiden in hun verdere studie- en beroepskeuze. VKW Limburg coördineert het hele gebeuren.

Ronny Ruyters, CEO van ACA-ICT in Hasselt, is één van de velen die straks voor de klas zal staan, meer bepaald in het Sint-Augustinusinstituur in Bree en het Koninklijk Atheneum in Landen: “Ik vind het belangrijk om rechtstreeks met de leerlingen in debat te gaan. Het is een manier om te toetsen wat er bij de jeugd leeft, te ervaren hoe zij naar ons bedrijf en ons vakgebied kijken en wat zij van het bedrijfsleven en ondernemerschap in het algemeen vinden. Het is ook een manier om mee te geven wat er van mensen wordt verwacht in het bedrijfsleven. Op die manier kun je je ervaringen delen en tegelijkertijd ook polsen naar de meningen van de leerlingen. Een win-win voor beide partijen dus.”