witte rookNog geen witte rook uit de schouw van de FOD Economie in Brussel, waar de onderhandelaars van Ford Genk al meer dan een week proberen om een voorstel van sociaal plan uit te werken. Iedere dag wordt alleen gecommuniceerd dat de gesprekken ‘constructief’ verlopen en er stappen in de goede richting worden gezet, maar tot een voorstel dat voor beide partijen aanvaardbaar is, kwam het voorlopig nog niet. Verwacht wordt dat de toenaderingspogingen van de sociaal bemiddelaar dinsdag in de late namiddag wel tot een akkoord zullen leiden. De bonden zullen de premievoorstellen vervolgens aan hun achterban voorleggen. Gaan zij akkoord, kan er maandag opnieuw gewerkt worden.

Alleen is dat scenario buiten de belangen van de toeleveringsbedrijven gerekend, aangezien zij buiten het voorstel vallen dat momenteel onderhandeld wordt. Het is lang niet zeker of deze werknemers zich aan soortgelijke voorwaarden mogen verwachten. Nochtans zijn zij het die volgende maandag moeten bepalen of er al dan niet onderdelen bij Ford beschikbaar zullen zijn, hoe hoog de premie voor de Ford-arbeiders ook moge zijn.