Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Muyters is op zijn beslissing teruggekomen om geen handel toe laten in de zone Eikaert in Bilzen (buurt van de afrit van de E313). Hierdoor kunnen er toch een aantal lokale ondernemingen zich op deze locatie vestigen. Onder meer Aveve zal hier de tenten opslaan. Een opluchting, aangezien deze zone was gereserveerd voor handelszaken die op hun huidige stek niet konden uitbreiden of in zonevreemd gebied gesitueerd waren.

De bedoeling van de weigering van Muyters was aanvankelijk om te vermijden dat er zich hier mega-winkels zouden vestigen. Maar daarmee werd ineens ook voor veel kleinere handelszaken de deur op slot gedaan en zat het dossier in een impasse. Het was burgemeester Sauwens die samen met gedeputeerde Walter Cremers naar Brussel trok om Muyters te overtuigen om zijn beslissing te herzien. Met succes dus, zo blijkt nu.