Aan de Universiteit Hasselt is donderdag de leerstoel Internationalization in Family Businesses boven de doopvont gehouden. Het adviesbureau BDO heeft hiervoor een schenking gedaan aan het Universiteitsfonds, waardoor een onderzoek van 4 jaar naar internationalisering bij familiebedrijven kan gefinancierd worden. Opmerkelijk is dat Hans Wilmots, de Limburgse CEO van BDO, zelf het onderzoek zal voeren. Dit moet hem de titel van doctor opleveren.

De leerstoel is een academisch programma, waarbij door middel van onderzoek, seminaries en workshops zal worden nagegaan wat de succesfactoren zijn om als familiebedrijf te exporteren. Waar vandaag 78% van de Vlaamse bedrijven in familiale handen zijn, haalt amper 10% de derde generatie. Het uitblijven van (succesvolle) internationalisering is één van de oorzaken. En dat wil de leerstoel aanpakken. Het programma wordt gefinancierd door dienstverlener BDO. Niet verwonderlijk, want CEO Hans Wilmots, zelf de zoon van een voormalig professor aan de UHasselt, zal samen met de faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen, het onderzoek voeren. Wordt de studie na vier jaar succesvol afgerond, kan Wilmots promoveren tot doctor.

Schaalvergroting

“Eigenlijk willen we nagaan wat de ‘governance’ is bij familiebedrijven om al dan niet te beslissen tot internationalisering”, zegt Hans Wilmots. “We stellen heel vaak in de praktijk vast dat familiale waarden in conflict komen met de ambitie om internationaal door te breken. We weten echter niet welke interne afspraken en regelingen er getroffen zijn vooraleer dit traject op te starten. Als we dat kunnen achterhalen, kunnen we familiebedrijven veel beter adviseren om hun slaagkansen op de exportmarkt te verhogen. En dat is erg belangrijk gezien schaalvergroting en globalisering steeds meer nodig zijn voor de groei, en dus ook de continuïteit van een onderneming.”

Controleverlies

Een vaststelling die wordt gedeeld door prof. dr. Wim Voordeckers, de leerstoelhouder van deze BDO-Internationalization in Family Businesses: “Het pad naar internationalisatie brengt voor familiebedrijven heel wat unieke uitdagingen mee”, zegt hij. “Enerzijds hebben zij een aantal troeven om een succesvolle internationalisatiestrategie uit te rollen, zoals hun flexibiliteit, de snelheid in het nemen van beslissingen en de langetermijn-oriëntatie. Anderzijds moeten familiebedrijven ook een aantal belangrijke belemmeringen overwinnen, zoals de grotere weerstand tegen verandering, de vrees over controleverlies (bijvoorbeeld door externe partners binnen te halen) en de beperkte middelen. Het academisch onderzoek hierover staat nog in de kinderschoenen. Maar familiebedrijven worden vandaag sterk aangemoedigd om over de grenzen te kijken. Met de inzichten die deze leerstoel moet opleveren, sluiten wij aan bij de Vlaamse ambitie om nog meer dan vandaag de vleugels uit te slaan.”