Niet alleen kommer en kwel (cf. JLG en falingen): donderdag heeft de deputatie de stedenbouwkundige vergunning verleend aan Remo Milieubeheer voor het project Closing the Circle. Het gaat om de verwerking tot bouwstoffen van het afval dat is opgeslagen op het Remo-stort. Group Machiels wil er 250 miljoen euro investeren en zo 250 tot 300 nieuwe jobs creëren.

Met het afleveren van de vergunning herbevestigt de deputatie de goedkeuring van de gemeente Houthalen- Helchteren. Zowel het Agentschap Natuur en Bos, de dienst Water en Domeinen als de dienst Natuurlijke Rijkdommen adviseerden dit dossier positief. Het verlenen van een milieuvergunning gebeurde al afgelopen zomer.

“De uitvoering van het Closing the Circle-project zal 20 jaar in beslag nemen”, zegt gedeputeerde Inge Moors. “In deze periode wordt alle opgeslagen afval gevaloriseerd en de Remo-site ontwikkeld tot duurzaam natuurgebied. Het project geeft invulling aan de doelstellingen om oude opslagplaatsen te herbestemmen en schept een leidraad voor de transitie van afval- naar materialenbeleid in Vlaanderen. Het is een belangrijke investering in Limburg, met directe inkomsten voor de lokale en andere overheden, maar ook indirect via toeleverende en ondersteunende bedrijven. Vandaar de steun vanuit de provincie”, besluit Inge Moors.