Nitto Belgium, één van de grootste kleefbandenproducenten van ons land, gaat zelf een deel van zijn elektriciteit produceren in Genk. Dat gebeurt via een nieuwe warmtekrachtcentrale (WKK), die niet alleen stroom opwekt maar tegelijk ook de hitte produceert die nodig is voor de productie van kleefbanden. Twee vliegen in één klap dus.

De centrale zal instaan voor een derde van de totale elektriciteitsvoorziening bij Nitto. Het bedrijf van de Japanse multinational van industriële kleefbanden en folie, neemt ook nog bijkomende maatregelen om de globale CO2-uitstoot terug te dringen. Hiervoor trekt Nitto in totaal 5,2 miljoen euro uit.

“Nitto heeft heel wat warmte nodig voor de productie van zijn industriële kleefbanden”, zegt Johan De Boeck, algemeen directeur van Nitto Belgium. “Die warmte haalden we vroeger via de verbranding van gas. Maar dat verandert nu dankzij onze eigen warmtekrachtcentrale. Daardoor voorzien we niet alleen in een deel van onze elektriciteitsbehoefte, maar produceren we tegelijkertijd heet water waarmee we een deel van onze ovens voorverwarmen. Die warmte gaat in een gewone elektriciteitscentrale van externe energieproducenten meestal verloren. Maar bij ons dus nu niet meer.”