De overheid trekt de geldbeugel open voor alle mensen die werken én die gelijktijdig een professioneel klankbord willen over hun carrière. Een aantal Limburgse ondernemingen, waaronder Motmans-Vanhavermaet uit Hasselt, is zopas door de overheid erkend als adviesverstrekker voor deze loopbaanbegeleiding. (De hele lijst staat hier).

geert motmans“Het zit zo in elkaar dat elke werkende binnenkort bij de VDAB een cheque zal kunnen kopen voor 40 euro,” legt Geert Motmans van Motmans-Vanhavermaet uit. “Deze cheque heeft een reële waarde van 550 euro, en moet dienen om 4 uur begeleiding te kopen. Als men dat wenst, kan men meteen een tweede cheque kopen voor nog eens 4 uur advies.” Het gaat om maximaal 2 cheques per 6 jaar.

“Bedoeling is om tijdens de gesprekken de wensen en mogelijkheden voor een volgende stap in de loopbaan te bespreken,” aldus nog Motmans. “Mogelijk blijkt hieruit dat de huidige werkgever erg geschikt is, maar een verschuiving in het takenpakket zich opdringt. Maar de conclusie kan ook zijn dat de adviesvrager best andere oorden opzoekt.”