Nieuw bedrijf direct naar omzet van 25 miljoen

Limburg is een nieuw hr-bedrijf rijker. Easymatch legt zich exclusief toe op payrolling, een sterk opkomende formule, waarbij een externe hr-partner als juridische werkgever van de (tijdelijke) werknemer optreedt. Daarbij worden alle adminstratieve verplichtingen verzorgd, waaronder de uitbetaling van de lonen. Easymatch mikt voor 2016 meteen op een omzet van 25 miljoen euro.

jens verschuerenEen payroll-bedrijf sluit aan bij wat een uitzendkantoor doet. Er zijn echter belangrijke verschillen. “In de eerste plaats doen wij niet aan werving of selectie van kandidaten,” zegt Jens Verschueren, manager van Easymatch (foto). “Het zijn eventbureaus, security-agentschappen, bouwbedrijven of hostessenbureaus die ons hun medewerkers aanreiken. Wij maken vervolgens een contract op, waarbij wij optreden als juridische werkgever. Dat wil zeggen dat wij wekelijks de lonen uitbetalen, instaan voor de verzekeringen, dimona-aangiftes en andere administratie, maar er ook voor opdraaien als de werknemer niet komt opdagen of ziek is.”

Een formule die duidelijk in de lift zit. “Daar zijn een aantal redenen voor,” aldus nog Jens Verschueren. “Zo is er de flexibilisering van de arbeidsmarkt, waarbij werknemers op heel variabele dagen en uren ingezet worden. Ten tweede beleeft de economie nog onzekere tijden, waardoor bedrijven twijfelen om werknemers direct vast in dienst te nemen. Nog een reden is de afschaffing van de proeftijd, waardoor naar andere formules wordt gezocht om eerst te zien welk vlees er in de kuip ligt. En tot slot is er de opkomst van elektronische rekruteringsvormen (e-recrutement), die gekoppeld aan payrolling, een volledige dienstverlening opleveren.”

Dat alles maakt dat Easymatch zopas is verzelfstandigd tot een volwaardig, autonoom bedrijf. “We zijn een 4-tal jaar geleden begonnen met payrolling als proefproject binnen de Flexpoint-groep,” vertelt algemeen directeur Joël Stockmans. “Nu we de aanvragen massaal zien binnenkomen en we de finesses van de dienstverlening helemaal onder de knie hebben, zetten we de stap naar een zelfstandig bedrijf. Dit laat ons toe om operationeel te excelleren en verder te groeien met een ‘dedicated’ team. Easymatch vertrekt vanuit Hasselt, maar bedient wel de hele Vlaamse markt.” Voor 2016 wordt gemikt op een omzetcijfer van 25 miljoen euro. En dan moet Wallonië er nog bijkomen.

Easymatch heeft nu ook software ontwikkeld die toelaat om rechtstreeks de personeelsplanning van de klanten, zoals hostessen- of eventbureaus, de gegevens in te lezen. “Vanuit de planning maken we de contracten op, registreren we de prestaties, betalen we de lonen en sturen we de factuur naar onze klanten,” legt Jens Verschueren uit. “Alles gaat quasi automatisch. Het geeft ons bovendien de mogelijkheid om gericht advies te geven. Zo weten we uit data-analyse bijvoorbeeld welke medewerkers het best kunnen ingeschakeld worden op welk tijdstip, welk statuut de kandidaten idealiter moeten hebben, enzovoort. Met Easymatch willen en kunnen we dus een volwaardige hr-partner zijn.”