NewsAnglr (Lummen) neemt intrek in Fintech Village

davAnglr, het bedrijf dat onlangs is verhuisd naar de piramide op het Klaverblad in Lummen, is als één van zeven Belgische start-ups geselecteerd voor de ING Fintech Village. Het gaat om een programma waarbij de beloftevolle starters een beroep kunnen doen op mentoren en partners van ING om hun ‘proof of concept’ te ontwikkelen.

In het geval van Anglr wordt er met man en macht gewerkt aan hun app NewsAnglr. “Met onze app verzamelen we wereldwijd nieuwsartikels over de topics die onze gebruikers geselecteerd hebben,” legt Jeroen Wijnen uit. “Op die manier heb je direct een accuraat overzicht van wat er ‘hot’ is in de onderwerpen die je interesseren.” Dankzij de ING Fintech Village krijgen we ook internationale exposure, en kunnen we onze doorbraak versnellen.

Als bedrijf richt Anglr zich echter niet alleen op nieuws, maar herleidt het ook andere stromen van ‘dark data’ tot leesbare, hapklare info. “Om maar één voorbeeld te noemen: onlangs hebben we de 100.000 antwoorden van een klantenenquête met open vragen door onze machine gehaald, en op die manier een handig rapport gegenereerd met de meest courante meningen. Voor het bedrijf in kwestie is dat van onschatbare waarde, want 100.000 enquêtes krijg je uiteraard nooit manueel gelezen en geïnterpreteerd.”