Het grote raamcontract voor het leveren van pc’s, laptops, thin clients, printers en servers aan de gemeenten Overpelt, Neerpelt en de politiezone Hano, is toegewezen aan Van Roey Automation in Turnhout en Geel. Dat staat in het Bulletin der Aanbestedingen. De opdracht was onderverdeeld in 5 percelen, maar werden allemaal aan dezelfde leverancier toevertrouwd. Het voornaamste argument was de prijs (50%), gevolgd door de technische kwaliteit van de aangeboden goederen (35%) en de servicevoorwaarden (15%). Er waren nog 2 andere inschrijvers. Het contract met de Noord-Limburgse overheidsdiensten geldt voor maximaal 5 jaar. De waarde van de overeenkomst is uiteraard afhankelijk van de hoeveelheid bestelde goederen. Het is echter duidelijk dat het voor Van Roey om een aanzienlijk order gaat.