Het transport- en logistieke bedrijf H.Essers uit Genk zit met een vervelend probleem. Enkele groene alternatieve jongeren bezetten in Wilrijk een stuk bos dat Essers wil kappen om er te bouwen en logistieke activiteiten te ontplooien. Het perceel ligt in een goedgekeurd BPA dat is ingekleurd als industriezone, en privé-eigendom is van Essers. Het bedrijf heeft bovendien aangekondigd om -naast een bosbehoudsbijdrage- vlakbij een nieuw bos van 31.900m² aan te planten ter compensatie van het kappen van zo’n 19.000 m².

bos wilrijk“Dit BPA, opgemaakt door de Stad Antwerpen en goedgekeurd door de Deputatie van de Provincie Antwerpen, werd in de loop van 2005 ingekleurd als industriegrond,” stelt Essers. “Hoewel er sindsdien voldoende gelegenheid was om deze beslissing aan te vechten, werd er door geen enkele partij of organisatie beroep ingediend tegen deze inkleuring.” Tot Essers in april jongstleden een kapvergunning kreeg om een deel van het bos te rooien voor uitbreidingswerken, en er een aantal activisten zich in de bomen verschansten om het kappen te verhinderen.

essers bosDe Deputatie van Antwerpen heeft nu evenwel het beroep verworpen dat Natuurpunt had aangetekend tegen de vergunning voor Essers. Het Genkse bedrijf is blij met deze beslissing en hoopt dat de activisten de onrechtmatig bezette gronden snel en vrijwillig zullen verlaten.