Naar analogie van de ondernemingsloketten die door vele steden en gemeenten zijn opgericht om de dienstverlening aan de ondernemers te centraliseren, start men in Tongeren nu met een ‘retail-buro’. Het is de bedoeling dat hier specifieke informatie wordt gebundeld die nuttig is voor de detailhandel, zoals over vergunningen, subsidies of taksen. Ook de vastgoedsector wordt erbij betrokken om snel te kunnen inspelen op vraag en aanbod van winkelruimtes.

Guy SchiepersHet nieuwe platform is een initiatief van een vzw waarin Retail Estates (eigenaar T-Forum), de stad Tongeren en de lokale middenstand vertegenwoordigd zijn. De diverse winkelclusters, waaronder de handelaars van het centrum en de winkeluitbaters van de externe shoppingcentra, gaan er samenwerken en de aantrekkingskracht van de stad verhogen. “Wij stellen graag onze ervaring en kennis ter beschikking om de stad op vlak van detailhandel nog professioneler te gaan managen,” zegt Jan De Nys, voorzitter van de vzw (en ceo van Retail Estates). “We willen dat uiteindelijk elke handelaar hier de vruchten van plukt.”

“Bedoeling is dat de vzw complementair functioneert aan de bestaande initiatieven van de stad Tongeren, de middenstandsraad en hun handelscomités,” aldus schepen van Economie Guy Schiepers (foto). “Het retailburo zal ook continu evalueren hoe onze stad presteert op het vlak van detailhandel en aantrekking. Zo kan elke handelaar info krijgen over hoe sterk de winkelstraten scoren qua aantal passanten.”