De 3 Limburgse werkgeversorganisaties reageren positief op het zomerakkoord dat de federale regering over de begroting heeft bereikt.

“Het bevat diverse gunstige maatregelen, zoals de verlaging van de vennootschapsbelasting voor KMO’s naar 20%”, zegt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van Unizo Limburg. “We vragen dit al jaren. Anderzijds zijn we wel benieuwd naar de ‘compenserende’ maatregelen die de regering hierbij in petto heeft, gezien ze de verlaging budgetneutraal wil houden.”

Unizo is eveneens blij met de verlaging van de opzegtermijn naar één week, tijdens de eerste drie maanden van de arbeidsovereenkomst. “Dit komt de facto neer op de herinvoering van een beperkte proefperiode, nog iets waar we al lang op aandrongen”, aldus Lodewyckx. Andere pluspunten: de uitbreiding van het flexi-jobsysteem naar de detailhandel, de versoepelde nachtarbeidregeling e-commerce, het invoeren van interimwerk in bepaalde sectoren en het verkorten van de carensmaand voor zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn.

Waar Lodewyckx zich vragen bij stelt: de mogelijkheid om tot 500 euro per maand onbelast bij te verdienen, omdat dit kan leiden tot oneerlijke concurrentie. Grootste minpunt in het akkoord is de invoering van ‘mystery calls’ die discriminatie bij aanwerving zou moeten tegengaan.

VKW Limburg
De collega’s van het VKW reageren in dezelfde trend. “Er zitten belangrijke doorbraken in waar we al lange tijd voor pleiten”, aldus gedelegeerd bestuurder Ruben Lemmens. “Daarbij denken we in de eerste plaats aan de verlaging van de vennootschapsbelasting. Een andere belangrijke, zelfs historische, maatregel is zeker ook de invoering van de fiscale consolidatie, waardoor bedrijven winsten en verliezen van verschillende dochterbedrijven in eenzelfde groep kunnen samentellen. Positief is ook dat de notionele intrestaftrek blijft bestaan.” VKW is even enthousiast als Unizo over de herinvoering van een proefperiode, de aanpassing van de wet op e-commerce en de mogelijkheden tot winstdeelname aan werknemers (collectieve bonusregeling). De mystery calls zijn ook bij het VKW de grootste doorn in het oog.

Voka Limburg
Het akkoord bevat ook volgens Voka Limburg belangrijke maatregelen om onze economie een sterke stimulans te geven. “En om jobs, jobs en jobs te creëren” weet Johann Leten. “Vooral de hervorming van de vennootschapsbelasting is een historische mijlpaal in het afbouwen van de torenhoge lasten voor bedrijven. Wij kijken wel uit naar de verdere modaliteiten en stellen ons vragen of sommige maatregelen niet zullen leiden tot meer fiscale complexiteit of bijkomende administratieve lasten. Toch bewijst de regering dat ze in staat is om belangrijke beslissingen te nemen en haar opdracht voor economisch herstel en de creatie van jobs te voltooien.”