Ford heeft het ‘aan zijn rekker’. De Europese directie mag weldra een dagvaarding in de bus verwachten. Ze zal voor de rechter moeten uitleggen waarom de schadeclaim van 60,9 miljoen euro van de Stad Genk, naast zich wordt neergelegd. Advocaat Erik Monard (van het Hasseltse kantoor Monard-D’Hulst, zie foto) zal daarbij de belangen van het stadsbestuur verdedigen. Volgens Monard zijn er zowel mondelinge als schriftelijke bewijzen van het engagement dat Ford eerder is aangegaan voor de verzekerde tewerkstelling tot 2020. De advocaat is dan ook van mening dat de stad tot die datum recht heeft op onroerende voorheffing en allerlei taksen. Hij vindt ook dat de extra kosten die het stadsbestuur moet maken door de sluiting van Ford Genk, op de autobouwer kunnen verhaald worden. In totaal gaat het dus om 60,9 miljoen euro.

Mr Monard-LRM 0013De vraag rijst hierbij wat er zal gebeuren als Stad Genk en Monard de rechtszaak zouden winnen. In principe kunnen de werknemers van Ford dan op basis van deze uitspraak ook financiële compensaties eisen. In het akkoord dat is uitgemond in de CAO, is evenwel afgesproken dat de werknemers de juridische procedures tegen het bedrijf zouden staken. Wait and see…