Als gast van VKW Limburg was minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne te gast in Domein De Barrier. Voor het ondernemerspubliek had hij een aantal straffe quotes meegebracht, zoals zijn mening over het afschaffen van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd, de grondige liberalisering van de telecomsector of het behoud van de notionele interestaftrek.

Over een aantal andere thema’s was Van Quickenborne minder duidelijk. Of beter: hij kon nog niet in zijn kaarten laten kijken om de tegen 21 juli aangekondigde hervormingen nu al concreet voor te stellen. Zo beloofde hij om dringend werk te maken van onze concurrentiekracht, door de arbeidskost te verminderen, door mensen tot werken te stimuleren, door energiekosten te verlagen en door te zorgen voor fiscale rechtszekerheid en snelle vergunningen. Hij maakte zich daarbij sterk dat zijn federale regeringspartners op dezelfde lijn zitten. De aanwezigen stipten meteen 21 juli aan in hun agenda…